Pressmeddelande, 
11 maj 2015

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2015

Tydlig minskning av arbetslösa ungdomar

Totalt 366 000 personer var inskrivna arbetslösa i april 2015. Det är 11 000 färre än samma månad förra året. Arbetslösheten minskar framför allt bland ungdomar och inrikes födda.

- Vi ser att arbetslösheten fortsätter att minska, men i en allt långsammare takt. Samtidigt är det en kraftig nedgång av antalet ungdomar som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I slutet på april var 366 000 personer (16-64 år) inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) på landets arbetsförmedlingar. Det kan jämföras med 377 000 personer samma månad förra året. På ett år har antalet ungdomar som är inskrivna arbetslösa minskat med 13,1 procent  – från 80 000 till strax under 70 000 personer.

- De ungdomar som har fullföljt gymnasiet har goda jobbmöjligheter. Det finns fortsatt många jobböppningar inom till exempel handeln och vården, där många traditionella ingångsjobb finns, säger Mats Wadman.

Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften var arbetslösheten (16-64 år) 7,7 procent i slutet av april, jämfört med 8,0 procent för ett år sedan. Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) var 12,9 procent (14,6 procent i april 2014).

Bland inrikes födda minskade antalet inskrivna arbetslösa från 216 000 till 192 000, antalet utrikesfödda var 173 000, en ökning med 12 000 på ett år.

Under april anmälde sig 20 000 personer som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, drygt 1 000 färre än samma tid i fjol. 3 000 nya varsel anmäldes, jämfört med 3 600 året innan.

Kort om arbetsmarknaden i april

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2014.

  • 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,0).* Sammanlagt  365 626  personer (377 289)
  • 45 684 personer fick arbete (50 039)
  • 7,1 procent av de inskrivna arbetslösa övergick arbete under månaden (7,4)**
  • 2 971 personer varslades om uppsägning (3 627)
  • 20 153 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (21 572)
  • 182 354 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (193 690)
  • 183 272 personer deltog i program med aktivitetsstöd (183 599)

*3,8 (4,1) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,9 (3,9) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

**Andel till arbete beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program) som går till arbete innevarande månad dividerat med inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program) föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad.

Stapeldiagram över arbetsmarknadsstatistiken april 2015.

April 2015 jämfört med april 2014.

Månadsstatistiken för maj publiceras den 15 juni klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

SCB:s arbetskraftsundersökning

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:
Mats Wadman, analysdirektör
010-488 41 77

Presskontakt:
Anna-Lena Immo, pressekreterare
010-488 35 99

För information:
Andreas Mångs, analytiker
010-488 31 94