Pressmeddelande, 
20 februari 2015

Etableringslots

Arbetsförmedlingen avslutar tjänsten etableringslots

Arbetsförmedlingen avslutar tjänsten etableringslots. Anledningen är en påtaglig ökning av klagomål från arbetssökande och indikationer på olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, hot, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser.

Förra våren inledde Arbetsförmedlingen en översyn av tjänsten etableringslots, för att komma till rätta med omfattande kvalitetsbrister och aggressiv marknadsföring från lotsföretag. Sedan i höstas har problemen ökat och fått en än allvarligare innebörd. Nu handlar det också om misstankar om brottslig verksamhet där både arbetssökande och förmedlare har utsatts för hot av representanter från lotsföretag.

– Min bedömning är att vi inte längre kan garantera kvaliteten på lotsverksamheten. Vi känner också en stark oro när det gäller säkerheten för såväl våra arbetssökande som arbetsförmedlare, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Kvalitetsbrister i tjänsten samt problemen med oseriös eller brottslig verksamhet gäller inte alla etableringslotsar. Men omfattningen och karaktären är av en sådan storlek att Arbetsförmedlingen själv varken kan utreda alla klagomål som kommer in eller stävja alla oegentligheter.  

– Riskerna för felaktiga utbetalningar för denna tjänst är mycket stora. Som myndighet har vi ett ansvar att använda våra gemensamma skattemedel på bästa sätt. Därför avslutar vi tjänsten etableringslots, säger Mikael Sjöberg.

Lotstjänsten omfattar tre timmar per månad och ersätts nu med andra etableringsinsatser. Arbetsförmedlingen ser över hur arbetssökandes behov av initialt socialt och praktiskt stöd kan tillgodoses. Alla arbetssökande som berörs kommer nu att kallas till sin lokala arbetsförmedling för att få information.  

Fakta om etableringslotsar

  • Tjänsten etableringslots, som introducerades i december 2010, var tänkt att fungera som en länk mellan den nyanlände och det svenska samhället.
  • Drygt 32 000 arbetssökande har en etableringslots i dag. Uppsägningstiden, efter att tjänsten avslutas, är tre månader. Det innebär att de som vill fortsätta att gå hos sin etableringslots kan göra det under uppsägningstiden.
  • I slutet av 2014 hade Arbetsförmedlingen avtal med cirka 350 etableringslotsar. Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen årligen sagt upp 10-20 avtal.

Tillägsinformation

Kontakt

Presskontakt

010-486 10 00