Pressmeddelande, 
25 september 2011
Kampanj för fler jobb till funktionsnedsatta

Arbetsförmedlingen uppmanar arbetsgivare att se kraften!

Arbetsförmedlingen vill nu ta krafttag när det gäller de funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden. Genom en kampanj kallad Se kraften! som startar söndagen den 25 september uppmärksammas kompetensen hos en grupp som halkat efter i sysselsättningen. Arbetsförmedlingen vill också informera om de stöd som kan ges för att undanröja hindren och möjliggöra fler anställningar.
— För att utveckla Sverige får vi inte missa den kompetens som funktionsnedsatta besitter. I dag är det alldeles för många som inte får möjlighet att bidra med sina erfarenheter och kompetenser. Därför behöver vi tillsammans stödja alla till arbete, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.
 
I dag är bara hälften av de med nedsatt arbetsförmåga sysselsatta mot 77 procent av den övriga befolkningen. Många arbetsgivare har få eller inga personer med funktionsnedsättning bland sina anställda.

Detta gäller också offentliga arbetsgivare, enligt en rapport från myndigheten Handisam. Den visar att bara 14 procent av de myndigheter som gjorde nyanställningar förra året anställde en eller flera personer med funktionsnedsättning eller i behov av anpassning från arbetsgivarens sida.  

Alla arbetsgivare behöver ta ett ökat ansvar. Arbetsförmedlingen vill se fler som gör som de företag som deltar i kampanjens olika delar och visar sitt engagemang i frågan.

Arbetsförmedlingen kampanj är långsiktig och inleds under hösten med en rad särskilda insatser för att uppmärksamma gruppen och de resurser som finns. Det gäller både annonser, TV-filmer och särskilda informationsinsatser. Arbetet med att minska den orättvisa skillnaden i sysselsättning som nu existerar fortsätter.   

 

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:


Greta Svensson, informationschef
010-487 01 71

Henrietta Stein, avdelningschef Rehabilitering till arbete
010-486 97 98

Presskontakt:


Fredrik Möller, pressekreterare
010-486 73 22