Pressmeddelande, 
11 oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, september 2016

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

Arbetslösheten i Östergötland fortsätter att sjunka, vilket är särskilt tydligt bland ungdomar. I Östergötland har ungdomsarbetslösheten minskat mer än i riket som helhet.

Antalet inskrivna arbetslösa var i september 18 150 personer i Östergötland. Det är 660 färre jämfört med september 2015. Arbetslösheten i länet är nu 8,6 procent. I riket som helhet är den 7,5 procent. Av de arbetslösa är 8 060 kvinnor, 10 090 män och 3 235 ungdomar. Antalet arbetslösa är lägre i samtliga dessa grupper förutom utrikesfödda där antalet arbetslösa är fler än i september förra året.

Högst arbetslöshet har Norrköping med 12,2 procent och Finspång med 10,4 procent. Lägst arbetslöshet i länet har Ydre med 3,8 procent följt av Söderköping med 4,4 procent.

Fortsatt positivt för ungdomar

Sedan september 2015 har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets kommuner och är nu 13,4 procent i länet mot 11,7 procent i riket. Arbetslösheten har sjunkit mer i Östergötland än i riket som helhet bland unga. Högst ungdomsarbetslöshet i länet har Valdemarsvik med 20,1 procent följt av Finspång och Motala med 19,5 respektive 18,3 procent. Lägst arbetslöshet bland unga har Boxholm med 5,7 procent och Ydre med 6,7 procent.

- Det ser positivt ut för ungdomar, men det är stor skillnad mellan inrikesfödda och utrikesfödda ungdomar. Bland inrikesfödda ungdomar är arbetslösheten 10 procent medan den bland utrikesfödda ungdomar är drygt 40 procent i Östergötland, säger Annelie Almérus, analytiker i Östergötland. En förklaring till detta är ett högt inflöde av utrikesfödda ungdomar och att många av dem saknar gymnasiekompetens.

Kort om september månad 2016, Östergötlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2015)

  • 8,6 procentvar inskrivna som arbetslösa (8,9)*
  • 13,4 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,3)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 18 153personer (18 810)
  • 1 732personer fick arbete (1 903)
  • 1 174 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 203)
  • 3 880 nya lediga platser anmäldes (3 878)
  • 163 personer varslades om uppsägning (108) 

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa.

Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:

Ulrika Stålknapp
arbetsförmedlingschef, Motala/Mjölby
010-486 00 10

Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef, Norrköping/Finspång/ Valdemarsvik
010-486 93 41

Karin Sköld, tf arbetsförmedlingschef, Linköping/Åtvidaberg/Kisa
010-486 95 88

Ytterligare information:

Annelie Almérus, analytiker
010-487 67 05

Presskontakt:

Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig
010-487 66 23