Pressmeddelande, 
12 april 2016
Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län mars 2016

57 procent av arbetslösa är utrikes födda

Arbetslösheten fortsätter att minska i länet. 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning från 6,9 i mars 2015. Även bland unga och personer med ett funktionshinder som medför minskad arbetsförmåga minskar arbetslösheten.

Mot dessa positiva siffror står arbetslösheten bland utrikes födda. Den gruppen har ökat med 11 procent sedan förra året.

Den starka konjunkturen fortsätter att ge avtryck på arbetsmarknaden i Jönköpings län. För åttonde månaden i följd minskade både arbetslösheten och antalet nyinskrivna på länets arbetsförmedlingar under mars.

Jönköpings län har alltjämt Sveriges fjärde lägsta arbetslöshet med 6,6 procent, för riket är siffran 7,8 procent i mars.

– Det är glädjande, liksom att antalet lediga platser ökar och varslen är relativt få, säger Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping.

Majoritet av de inskrivna är födda utomlands

Det gynnsamma läget ger ungdomar ett bra läge när de söker sitt första arbete och det märks i statistiken där ungdomsarbetslösheten har sjunkit med över två procentenheter det senaste året, från 12,1 till 10,0 procent.

Antalet inskrivna arbetslösa som är födda utanför Sverige uppgick i slutet av mars till 6 475 personer i länet, en ökning med 11 procent. Det innebär att de utrikes födda är en majoritet (57 procent) av alla inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

– Vi på Arbetsförmedlingen ser att många av de utrikes födda har kompetenser som är eftersökta av arbetsgivare i länet, men de kan behöva rustas med kompletterande utbildning i svenska språket, exempelvis, säger Gregory Golding.

Stora geografiska skillnader i länet

I tio av länets kommuner minskade arbetslösheten, medan den ökade i tre. Lägst är den i Habo kommun med 2,3 procent, vilket är en unikt låg siffra utanför storstadsregionerna. Högst var arbetslösheten i Nässjö med 10,2 procent.

Mer om arbetsmarknadsläget i mars 2016 kan du läsa i ”Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2016”.

Kort om mars 2016, Jönköpings län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2015)

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9)*
  • 10,0procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,1)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 311 personer (11 941)
  • 969 personer fick arbete (933)
  • 827 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (951)
  • 4 139 nya lediga platser anmäldes (3 293)
  • 56 personer varslades om uppsägning (78)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 12 maj 2016

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer: Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping, 010-487 29 83

För information: Fredrik Mörtberg, analytiker 010-488 40 39

Presskontakt: Olof Lönnehed, pressansvarig 010-488 46 03