Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Pressmeddelanden 2008-2016

Sök

Pressmeddelande, 11 september 2017
I Dalarnas län kommer fler ungdomar ut i arbete än i riket i snitt
I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland unga högre i länet än i hela landet i genomsnitt i augusti. Majoriteten av alla som fick jobb i augusti hade en gymnasieutbildning eller högre utbildning. Det visar att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden.
Pressmeddelande, 28 augusti 2017
Många lediga jobb i fjällen
30 augusti arrangerar Arbetsförmedlingen en stor rekryteringsmässa i Mora. Där får arbetsgivare från hotell, fjällanläggningar och andra fjällnära branscher möjlighet att rekrytera personal till en mängd lediga jobb.
Pressmeddelande, 14 augusti 2017
Inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag minskar för varje månad
Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor. Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå. Sedan årsskiftet minskar även antalet personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för varje månad.
Pressmeddelande, 15 juni 2017
I dag publiceras månadsstatistiken för länet i maj
Pressmeddelande, 13 juni 2017
Fortsatt god arbetsmarknad, men stora svårigheter att rekrytera inom flera branscher
Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den goda utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter. Samtidigt upplever många arbetsgivare allt större svårigheter att rekrytera. Arbetslösheten bland inrikes födda är nu så låg att det huvudsakligen är bland utrikes födda den tillgängliga arbetskraften finns.