Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Pressmeddelanden 2008-2016

Sök

Pressmeddelande, 13 november 2017
Kraftig minskning av antalet arbetslösa i länet
I oktober var 700 personer färre i Sverige arbetslösa, jämfört med för ett år sedan. I Dalarnas län var minskningen 250 personer, vilket motsvarar en tredjedel av hela landets minskning. Länets minskning är till stor del en följd av det rekordhöga antalet lediga jobb, men beror också på att allt fler i södra Dalarna har gått från arbetslöshet till arbete eller utbildning.
Pressmeddelande, 12 oktober 2017
Här finns jobben efter högskolan
Det är snart dags för val till högskolor och universitet. De som börjar studera till ingenjörer, lärare och olika vårdyrken kan räkna med en mycket ljus arbetsmarknad framöver.
Pressmeddelande, 10 oktober 2017
Arbetslösheten bland inrikes födda minskar, samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft
Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå (3,2 procent). Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft och det blir allt svårare att rekrytera.
Pressmeddelande, 11 september 2017
I Dalarnas län kommer fler ungdomar ut i arbete än i riket i snitt
I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland unga högre i länet än i hela landet i genomsnitt i augusti. Majoriteten av alla som fick jobb i augusti hade en gymnasieutbildning eller högre utbildning. Det visar att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden.
Pressmeddelande, 28 augusti 2017
Många lediga jobb i fjällen
30 augusti arrangerar Arbetsförmedlingen en stor rekryteringsmässa i Mora. Där får arbetsgivare från hotell, fjällanläggningar och andra fjällnära branscher möjlighet att rekrytera personal till en mängd lediga jobb.