Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 09 april 2018

Många som söker in till högskolor och universitet kommer att ha goda chanser till jobb efter examen. Det gäller särskilt den som läser till ett yrke inom teknik, vård eller pedagogik.

Pressmeddelande, 03 april 2018

För femte året i rad bjuder Hack for Sweden in till ett hackaton där deltagarna jobbar med att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Arbetsförmedlingen står som arrangör och bidrar tillsammans med trettio andra myndigheter med öppen data när deltagarna ska utveckla nya applikationer och tjänster.

Pressmeddelande, 29 mars 2018

Personer med funktionsnedsättning har fortsatt lägre sysselsättning. Trots en stark arbetsmarknad tas inte kompetensen tillvara och många har upplevt diskriminering vid tillsättning av jobb.

Pressmeddelande, 12 mars 2018

En ny informationskampanj från Arbetsförmedlingen ska bidra till att fler personer med funktionsnedsättning får jobb. Under parollen Gör Plats startar idag den 12 mars en långsiktig kommunikationsinsats för att öka kännedomen om hur man kan bredda sin rekrytering med stöd från Arbetsförmedlingen.

Pressmeddelande, 12 mars 2018

Arbetslösheten fortsätter att minska och är nu 7,4 procent, jämfört med 7,8 procent för ett år sedan. Samtidigt är allt fler nyanlända kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingen.