Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Pressmeddelanden 2008-2016

Sök

Pressmeddelande, 10 maj 2017
Fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft, men samtidigt hög arbetslöshet i vissa kommuner
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara hög och flest lediga jobb finns inom vård och omsorg. Samtidigt är arbetslösheten relativt hög i vissa kommuner, men det är främst bland utrikes födda den lediga arbetskraften finns. Statistiken visar att jobbmöjligheterna är goda för dem som har en gymnasieutbildning, framför allt yrkesinriktad.
Pressmeddelande, 2 maj 2017
Fler kan få utökat stöd digitalt
Arbetsförmedlingen bygger ut sin digitala service successivt över hela landet. Sedan hösten 2016 har arbetssökande i norra Dalarna fått prova på att få stöd från sin arbetsförmedlare via telefon eller webb i stället för att besöka en arbetsförmedling. Från maj införs möjligheten permanent.
Pressmeddelande, 10 april 2017
Kraftigt minskad arbetslöshet bland unga utrikes födda
Arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar minskar kraftigt i Dalarnas län. I Avesta och Ludvika minskar den mest i både länet och landet om man jämför kommuner med fler än hundra inskrivna. Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet är en av fyra som får jobb född utanför Sverige.
Pressmeddelande, 7 april 2017
Här finns jobben efter högskolan
En högskoleutbildning ökar chansen till jobb. Allra hetast på arbetsmarknaden framöver är ingenjörer, lärare och olika vårdyrken.
Pressmeddelande, 4 april 2017
Arbetsförmedlingen intervjuar länets arbetsgivare om framtiden
Under de närmaste veckorna kommer ungefär 500 arbetsgivare i Dalarnas län att ha intervjuats av Arbetsförmedlingen. Intervjuerna är ett sätt att ta reda på framtidsutsikterna och hur läget är på arbetsmarknaden inför den prognos som presenteras i mitten av juni.