Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 17 maj 2018

Arbetslösa med funktionsnedsättning har i stor utsträckning kompetens som inte tas tillvara trots att jobben blir fler. Sex av tio har minst gymnasieutbildning.

Pressmeddelande, 16 maj 2018

125 000 fler äldre är sysselsatta i dag jämfört med för tio år sedan. På senare år har sysselsättningsnivån bland äldre ökat markant. Det gäller framför allt i åldrarna 55-64 år, där nästan åtta av tio arbetar, men allt fler arbetar också efter fyllda 65 år.

Pressmeddelande, 14 maj 2018

Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda. Det är också allt fler nyanlända som går till jobb eller studier. I april var arbetslösheten totalt 7,1 procent, jämfört med 7,5 procent för ett år sedan.

Pressmeddelande, 09 maj 2018

Arbetsförmedlingen tar i dag tillfälligt bort sökmöjligheterna för arbetsgivare och arbetsförmedlare i cv-databasen Jobskills för asylsökande. – Jag kan konstatera att det finns osäkerhet i hur informationen används som de nyanlända skriver in i verktyget. Därför är det rimligt att vi vidtar den här åtgärden, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Pressmeddelande, 08 maj 2018

Det finns fortfarande många lediga sommarjobb. I april fick Arbetsförmedlingen in över 16 000 nya sommarjobb.