Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 10 oktober 2017

Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå (3,2 procent). Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft och det blir allt svårare att rekrytera.

Pressmeddelande, 11 september 2017

I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland unga högre i länet än i hela landet i genomsnitt i augusti. Majoriteten av alla som fick jobb i augusti hade en gymnasieutbildning eller högre utbildning. Det visar att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden.

Pressmeddelande, 28 augusti 2017

30 augusti arrangerar Arbetsförmedlingen en stor rekryteringsmässa i Mora. Där får arbetsgivare från hotell, fjällanläggningar och andra fjällnära branscher möjlighet att rekrytera personal till en mängd lediga jobb.

Pressmeddelande, 14 augusti 2017

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor. Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå. Sedan årsskiftet minskar även antalet personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för varje månad.