Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Pressmeddelanden 2008-2016

Sök

Pressmeddelande, 10 oktober 2017
Arbetslösheten bland inrikes födda minskar, samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft
Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå (3,2 procent). Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft och det blir allt svårare att rekrytera.
Pressmeddelande, 11 september 2017
I Dalarnas län kommer fler ungdomar ut i arbete än i riket i snitt
I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland unga högre i länet än i hela landet i genomsnitt i augusti. Majoriteten av alla som fick jobb i augusti hade en gymnasieutbildning eller högre utbildning. Det visar att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden.
Pressmeddelande, 28 augusti 2017
Många lediga jobb i fjällen
30 augusti arrangerar Arbetsförmedlingen en stor rekryteringsmässa i Mora. Där får arbetsgivare från hotell, fjällanläggningar och andra fjällnära branscher möjlighet att rekrytera personal till en mängd lediga jobb.
Pressmeddelande, 14 augusti 2017
Inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag minskar för varje månad
Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor. Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå. Sedan årsskiftet minskar även antalet personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för varje månad.
Pressmeddelande, 15 juni 2017
I dag publiceras månadsstatistiken för länet i maj