Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 07 juni 2018

Vad händer med arbetslösheten och sysselsättningen? Hur går det för utrikes födda på arbetsmarknaden? Står Sveriges arbetsmarknad fortsatt stark och vilka konsekvenser får bristen på arbetskraft?

Pressmeddelande, 04 juni 2018

Nära 100 000 ungdomar väntas ta studenten de närmaste veckorna. Den som har ett slutbetyg från gymnasiet kan se fram emot ljusa framtidsutsikter på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande, 29 maj 2018

Tre av fyra inskrivna arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. Med hjälp av subventionerade anställningar får fler jobb visar en ny rapport. Tydligast är uppgången för nyanlända. Samtidigt har effekten av arbetsmarknadsutbildningarna nu vänt uppåt.

Pressmeddelande, 22 maj 2018

Sysselsättningen i södra Sverige behöver öka. Därför har Sveriges sex sydligaste län, i en unik överenskommelser med Arbetsförmedlingen, ringat in tre områden där regionerna ska arbeta för att uppnå en bättre jobbmatchning. 

Pressmeddelande, 18 maj 2018

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterar nu en gemensam avsiktsförklaring för ett förstärkt samarbete, för att underlätta övergången för den enskilde från  sjukskrivning till arbete.