Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Pressmeddelanden 2008-2016

Sök

Pressmeddelande, 14 december 2017
I dag publiceras månadsstatistiken för länet i november
Pressmeddelande, 13 december 2017
Brist på arbetskraft är länets största utmaning
Tillväxten fortsätter att vara god och framtidstron är positiv i länet. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten stannar på 7,0 procent 2018. Den största utmaningen för länet är demografin, med minskande inhemsk arbetskraft. I flera yrken finns inga arbetslösa personer att matcha mot de lediga jobben. Tröskeln till dagens och framtidens arbetsmarknad är utbildning.
Pressmeddelande, 11 december 2017
Så blir arbetsmarknaden i Dalarnas län 2018
Hur går det med arbetslösheten, sysselsättningen och kompetensförsörjningen i Dalarnas län 2018? Välkommen till presentationen av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Dalarnas län 2018.
Pressmeddelande, 13 november 2017
Kraftig minskning av antalet arbetslösa i länet
I oktober var 700 personer färre i Sverige arbetslösa, jämfört med för ett år sedan. I Dalarnas län var minskningen 250 personer, vilket motsvarar en tredjedel av hela landets minskning. Länets minskning är till stor del en följd av det rekordhöga antalet lediga jobb, men beror också på att allt fler i södra Dalarna har gått från arbetslöshet till arbete eller utbildning.
Pressmeddelande, 12 oktober 2017
Här finns jobben efter högskolan
Det är snart dags för val till högskolor och universitet. De som börjar studera till ingenjörer, lärare och olika vårdyrken kan räkna med en mycket ljus arbetsmarknad framöver.