Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 13 december 2017

Tillväxten fortsätter att vara god och framtidstron är positiv i länet. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten stannar på 7,0 procent 2018. Den största utmaningen för länet är demografin, med minskande inhemsk arbetskraft. I flera yrken finns inga arbetslösa personer att matcha mot de lediga jobben. Tröskeln till dagens och framtidens arbetsmarknad är utbildning.

Pressmeddelande, 11 december 2017

Hur går det med arbetslösheten, sysselsättningen och kompetensförsörjningen i Dalarnas län 2018? Välkommen till presentationen av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Dalarnas län 2018.

Pressmeddelande, 13 november 2017

I oktober var 700 personer färre i Sverige arbetslösa, jämfört med för ett år sedan. I Dalarnas län var minskningen 250 personer, vilket motsvarar en tredjedel av hela landets minskning. Länets minskning är till stor del en följd av det rekordhöga antalet lediga jobb, men beror också på att allt fler i södra Dalarna har gått från arbetslöshet till arbete eller utbildning.

Pressmeddelande, 12 oktober 2017

Det är snart dags för val till högskolor och universitet. De som börjar studera till ingenjörer, lärare och olika vårdyrken kan räkna med en mycket ljus arbetsmarknad framöver.