Pressmeddelande, 13 juni 2017

Svårt hitta rätt kompetens på het arbetsmarknad

Konjunkturen fortsätter att stärkas i Västra Götalands län och nu börjar de goda tiderna vålla allvarliga rekryteringsproblem för arbetsgivarna. Aldrig tidigare har så många arbetsgivare upplevt så påtaglig brist på arbetskraft inom så många stora yrkesgrupper. Det visar Arbetsförmedlingens prognosundersökning där nästan 2 100 arbetsgivare i länet har intervjuats om deras förväntningar på det kommande året. Trots arbetskraftsbristen så bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningen ökar i länet med 29 000 fler personer i jobb 2017-2018.

Arbetsförmedlingens prognos för Västra Götaland 2017 och 2018 visar alla tecken på en högkonjunktur. Länge har Göteborgsregionen varit ett draglok med stark tillväxt, men nu gäller den bilden alla delar av Västra Götaland. Arbetsmarknaden påverkas positivt och det skapas många arbetstillfällen i en lång rad olika branscher.

– Länets bygg och anläggningsföretag går på högvarv och det skapar sysselsättning även i andra branscher som privat tjänstesektor, handeln och företag inom information och kommunikation. Många kommuner har också stora anställningsbehov, säger Sara Andersson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Men vem ska ta alla dessa jobb som skapas? Många arbetsgivare som vill anställa säger till Arbetsförmedlingen att de inte hittar den arbetskraft de söker. Problemet är växande och bedöms hämma utvecklingen under 2018.

Matchningen till arbete stor utmaning

Matchningen till arbete är en stor utmaning för Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län framöver. En allt större andel av de inskrivna arbetslösa tillhör grupper som generellt sätt har svårt att hitta ett arbete. Det handlar om personer som saknar gymnasieutbildning, är utomeuropeiskt födda, har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller är över 55 år.

Det är främst bland de utomeuropeiskt födda som potentialen till tillväxt finns på länets arbetsmarknad.

– Bland de nyanlända finns det många eftersökta kompetenser och för att underlätta etableringen på svensk arbetsmarknad måste redskapen vässas och förenklas så att arbetsgivarna lättare kan ta sitt ansvar. Det ställer stora krav på arbetsmarknadspolitiken, säger Sara Andersson.

Kontakt

För information och kommentarer: Sara Andersson, analytiker, 487 68 54
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03