Pressmeddelande, 13 mars 2017

Oroande arbetskraftsbrist inom vård och omsorg, nyanlända en del av lösningen

Det finns en oro i länet hur bemanningen inom vård och omsorg ska lösas i sommar och under kommande år. Antalet inrikes födda i arbetsför ålder minskar och sysselsättningen bland dem är hög. Nyanlända och andra arbetslösa kan vara en del av lösningen.

I många kommuner finns en stor oro för hur de ska klara av bemanningen inom vård och omsorg, både inför sommaren och under kommande år. Här kan nyanlända och andra arbetslösa hjälpa till att öka tryggheten. I Dalarnas län finns drygt 100 nyanlända arbetslösa, som har en utbildning inom hälso- och sjukvård från sina hemländer. De kan utgöra en del av den resurs som kommuner och landsting behöver. För en del av dem som finns inskrivna på Arbetsförmedlingen kan vi erbjuda extratjänst[1] eller praktik inom vård och omsorg, som en upplärning inför sommarjobb.

– Även om de inte kan utföra de mest kvalificerade arbetsuppgifterna inom vården kan deras insats möjliggöra att ordinarie personal får mer tid för akuta situationer, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Några av länets kommuner har redan insett fördelarna med att anställa nyanlända. Omsättningen till arbete bland nyanlända är hög i Vansbro och Malung-Sälen, trots att båda kommunerna har hög andel som saknar gymnasieutbildning.

– Jag tror att det till stor del beror på att vi har byggt upp goda kontakter och relationer med företagen i Malung-Sälen/Vansbro, vilket gör att vägen till ett jobb blir lättare. Detta i kombination med den stora efterfrågan på arbetskraft som finns i området naturligtvis. När man ser att det faktiskt fungerar att anställa från den här målgruppen, så sprids de goda exemplen hos företagen och de vågar ta steget att anställa, förklarar Reine Johansson, företagsrådgivare i Norra Dalarna.

Antalet inrikes födda i arbetsför ålder minskar

I många kommuner råder det full sysselsättning bland inrikes födda. Samtidigt minskar antalet inrikes födda i arbetsför ålder. Minskningen kommer att fortsätta de kommande femton åren.

– Det betyder att det är de nyanlända som ska trygga tillgången på arbetskraft i länet, när den inrikes födda befolkningen inte längre räcker till, konstaterar arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Men de nyanlända måste rustas för att kunna ta jobb som blir lediga. Det behövs först och främst en validering av deras nuvarande kompetenser men också en påbyggnad av nya kunskaper.

– Kompetensförsörjningen är ett av våra viktigaste uppdrag och för att möta arbetsgivarnas behov krävs kompetenshöjande insatser i form av reguljär utbildning och inte minst yrkesutbildning, men även Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar som ett komplement. Det är också viktigt att motivera fler till utbildning som leder till jobb, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Kort om arbetsmarknaden för Dalarnas län, februari 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2016

  • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 10 354 personer (10 338) varav 2 710 inom etablering (2 154). 
  •  11,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,6).* Sammanlagt 1 746 personer (2 010) varav 557 inom etablering (496).
  • 5 901 personer var öppet arbetslösa (6 085) varav 1 638 inom etablering (1 394).
  • 4 453 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 253) varav 1 072 inom etablering (760).
  • 591 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (684) varav 67 inom etablering (59).
  • 959 personer fick arbete (1 177) varav 35 inom etablering (42).
  • 233 personer varslades om uppsägning (193).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras 10 april klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Aktuell månadsstatistik

Statistik för län och kommuner


[1] Ekonomisk ersättning när du anställer en person som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ.

Kontakt

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik, 010-486 41 16

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf