Pressmeddelande, 12 januari 2017

Konkurrensen om arbetskraften ökar

Efterfrågan på arbetskraft är stor, vilket gör att konkurrensen om tillgänglig arbetskraft ökar. För sjätte året i rad minskar ungdomsarbetslösheten i december. 900 färre inrikes födda är utan arbete jämfört med för ett år sedan. Den största tillgängliga resursen för att fylla arbetsmarknadens behov finns bland utrikes födda.

Under 2016 anmäldes drygt 26 600 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i länet. Antalet har ökat varje år sedan 2013, då det anmäldes 18 000 lediga jobb. Överlägset flest lediga jobb, såväl i december som under 2016, fanns inom vård och omsorg. De yrken där det anmälts flest lediga jobb under 2016 var lärare (drygt 3 300) och undersköterskor (drygt 1 950).

Det är stor konkurrens om den tillgängliga arbetskraften och den bilden har blivit allt mer tydlig under 2016. Det gäller inte bara ovan nämnda branscher, utan rekryteringsproblemen är utbredda, berättar arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Ungdomsarbetslösheten minskar kraftigt

För sjätte året i rad minskar arbetslösheten bland ungdomar 18‑24 år i december. På 22 år är det bara i december 2007 som färre ungdomar var inskrivna som arbetslösa. För 22 år sedan var 6 580 ungdomar i länet utan arbete i december. I december 2016 var antalet 1 760, vilket är 292 färre än för ett år sedan.

Antalet inrikes födda arbetslösa har minskat med 900 personer på ett år. I december var arbetslösheten bland dem nere på 4,0 procent och drygt 4 700 var arbetslösa. Samtidigt är drygt 5 400 utrikes födda personer i länet utan arbete. Det innebär att det är bland gruppen utrikes födda som den största resursen finns för att fylla arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

– Det är helt avgörande att arbetsmarknaden klarar att ta till vara den kompetens som finns tillgänglig i alla grupper på arbetsmarknaden, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp och fortsätter:

– Arbetsgivare som inser det och introducerar nya medarbetare genom att till exempel erbjuda praktik eller jobb kan skapa sig en betydande konkurrensfördel och säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Kort om december 2016, Dalarnas län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2015)

  •  7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6)*
  •  12,1 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,6)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 194 personer (10 159)
  •  842 personer fick arbete (955)
  •  70 personer varslades om uppsägning (57) 
  •  842 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (911)
  •  2 261 nya lediga platser anmäldes (3 155)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Aktuell månadsstatistik

Statistik för län och kommuner

Arbetsmarknadsstatistik för januari publiceras 13 februari klockan 8.

Kontakt

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik, 010-486 41 16

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45