Pressmeddelande, 10 maj 2017

Fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft, men samtidigt hög arbetslöshet i vissa kommuner

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara hög och flest lediga jobb finns inom vård och omsorg. Samtidigt är arbetslösheten relativt hög i vissa kommuner, men det är främst bland utrikes födda den lediga arbetskraften finns. Statistiken visar att jobbmöjligheterna är goda för dem som har en gymnasieutbildning, framför allt yrkesinriktad.

I april anmäldes drygt 2 600 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i länet, de flesta inom vård och omsorg. Mer än hälften av de lediga jobben fanns i Avesta, Borlänge och Falun. I Mora och Ludvika anmäldes sammanlagt närmare 400 lediga jobb.

– Det är brist på arbetskraft i många branscher, framför allt inom vård och omsorg. Samtidigt är arbetslösheten relativt hög i vissa kommuner. Men det är främst bland utrikes födda den lediga arbetskraften finns. Bland inrikes födda är arbetslösheten mycket låg, under 5 procent, i samtliga av länets kommuner, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

I Avesta kommun är arbetslösheten 13 procent, i Ludvika kommun 10 procent, i Hedemora kommun, 9,9 procent och i Borlänge kommun 9,3 procent. Lägst arbetslöshet finns i Säter kommun med 3,2 procent och i Gagnefs kommun med 4,1 procent.

Mer än hälften som fick jobb hade gymnasieutbildning

I april gick 1 300 personer i länet från arbetslöshet till arbete. Mer än hälften (54 procent) av dem hade en gymnasieutbildning. Tre utbildningsinriktningar dominerade. Det var vård och omsorg, teknik och teknisk industri inklusive fordonsteknik samt byggnads- och anläggningsteknik. Av alla med gymnasieutbildning som fick arbete hade 40 procent någon av dessa tre inriktningar.

– Detta är ännu en bekräftelse på att yrkesinriktad gymnasieutbildning ger mycket goda möjligheter till arbete. En utbildning inom teknik, eller hälso- och sjukvård är i dagsläget väldigt gångbar på länets arbetsmarknad. Med rätt utbildning får man jobb, konstaterar arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Drygt 21 procent (279 personer) av dem som fick arbete var född utrikes. I denna grupp dominerar bred, generell gymnasieutbildning men i övrigt var deras utbildningsinriktningar spridda inom många olika områden.

Kort om arbetsmarknaden för Dalarnas län, april 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2016.

  • 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 9 729 personer (9 703) varav 2 640 inom etablering (2 181).

  • 11,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,7).* Sammanlagt 1 603 personer (1 871) varav 534 inom etablering (504).

  • 5 315 personer var öppet arbetslösa (5 394) varav 1 647 inom etablering (1 379).

  • 4 414 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 309) varav 993 inom etablering (802).

  • 517 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (660) varav 50 inom etablering (74).

  • 1 302 personer fick arbete (1 655) varav 69 inom etablering (93).

  • 120 personer varslades om uppsägning (93).

    *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Månadsstatistiken för maj publiceras 15 juni klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Aktuell månadsstatistik

Statistik för län och kommuner

Kontakt

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik, 010-486 41 16

Mattias Olofsson, arbetsförmedlingschef Ludvika, Smedjebacken, Avesta och Hedemora, 010-486 80 84

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf