Pressmeddelande, 09 februari 2017

Lättare att få jobb i Dalarnas län

Det är lättare att få jobb i Dalarnas län än på de flesta andra håll i Sverige. Det skapas nya jobb i länet och det behöver anställas många för att ersätta alla som går i pension. Så kommer det att se ut många år framöver.

– 2017 ser ut att bli ett riktigt bra år på Dalarnas arbetsmarknad. Många företag växer och behöver nyanställa, men det gäller att ha rätt utbildning eller arbetslivserfarenhet för att uppfylla de krav som ställs, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Efterfrågan på arbetskraft är stor i länet och det finns många möjligheter till arbete. Men det blir allt färre arbetsuppgifter som inte kräver utbildning eller erfarenhet.

Många av de arbetstagare som går i pension har utfört arbetsuppgifter där det idag behövs mera utbildning än tidigare. På hela arbetsmarknaden i länet önskar en femtedel av arbetsgivarna att de nya arbetstagarna ska ha en högre utbildning.

Yrkesinriktad eller eftergymnasial utbildning ökar möjligheterna till jobb

Möjligheterna till jobb ökar om man har en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet, en eftergymnasial utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola eller har erfarenhet från arbetsmarknaden. Körkort och tillgång till egen bil ökar också möjligheterna till jobb. Olika typer av licenser och certifikat behövs också inom industrin, inom information och kommunikation och inom transportbranschen. Jobbmöjligheterna ökar om man har de yrkesbevis som krävs, exempelvis YKB och ADR inom transport.

Kunskaper i svenska är ett måste för nästan alla jobb i länet. Man måste kunna förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter och kunna rapportera på svenska.

– I de stora multinationella företagen kan arbetsspråket vara engelska och då måste man behärska det. Ofta efterfrågas också språkkunskaper i tyska, franska och östeuropeiska språk, framför allt inom turistnäringen. Om man vill jobba inom vård och omsorg blir det allt viktigare att behärska invandrarspråken, säger Jan Sundqvist.

Yrken med goda jobbmöjligheter i Dalarnas län 2017

Anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare
Apotekare
Arbetsterapeuter
Arkitekter och lantmätare
Barnmorskor
Bartendrar
Betongarbetare
Bussförare
Byggnads- och ventilationsplåtslagare
Civilingenjörer och ingenjörer inom elektroteknik, industri, kemi och kemiteknik, logistik och produktionsplanering, maskinteknik
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Distributionselektriker
Drifttekniker it
Drifttekniker vid värme- och vattenverk
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker
Finmekaniker
Fritidspedagoger
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
Företagssäljare
Förskollärare
Golvläggare
Grundskollärare
Gymnasielärare
Hovmästare och servitörer
Industrielektriker
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Installations- och serviceelektriker
Kockar och kallskänkor
Kundtjänstpersonal
Kyl- och värmepumpstekniker
Lastbilsförare
Lackerare och industrimålare
Lednings- och organisationsutvecklare
Lokförare
Läkare
Lärare i yrkesämnen
Löne- och personaladministratörer
M
askinställare och maskinreparatörer inom metallarbete
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Mjukvaru- och systemutvecklare
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Murare
Målare
Personal- och hr-specialister
Psykologer
Receptarier
Restaurang- och köksbiträden
Röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor; grundutbildade
Sjukgymnaster
Skötare
Smeder
Speciallärare och specialpedagoger
Specialistsjuksköterskor
Studie- och yrkesvägledare
Ställningsbyggare
Svetsare och gasskärare
Systemanalytiker och it-arkitekter
Systemtestare och testledare
Tandhygienister
Tandläkare
Tandsköterskor
Tolkar
Träarbetare och snickare
Tunnplåtslagare
Undersköterskor
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
Utredare och handläggare
Vvs-montörer
Vårdbiträden

Yrken med mindre goda jobbmöjligheter i Dalarnas län 2017

Butikssäljare, dagligvaror
Ekonomiassistenter
Frisörer
Handpaketerare
Hudterapeuter
Kafé- och konditoribiträden
Kassapersonal
Kontorsassistenter och sekreterare
Lager- och terminalpersonal
Telefonister
Vaktmästare

Mer information finns i publikationen Jobbmöjligheter, som bifogas.

Kontakt

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik, 010-486 41 16

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45