Pressmeddelande, 14 augusti 2017

Inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag minskar för varje månad

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor. Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå. Sedan årsskiftet minskar även antalet personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för varje månad.

I Dalarnas län fanns i juli 2 454 personer från 50 olika länder inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det är 250 personer fler än för ett år sedan. Men sedan januari i år har antalet minskat för varje månad. I januari var 2 700 personer inskrivna i etableringsuppdraget. Det är en minskning med 9 procent från januari till juli. Bland ungdomarna är minskningen kraftig. I januari var 581 ungdomar 18-24 år inskrivna i etableringsuppdraget och i juli var antalet 476. Det är en minskning med 18 procent.

Åke Söderqvist, sektionschef Arbetsförmedlingen i mellersta Dalarna, berättar att minskningen har flera orsaker.

– I år är det betydligt färre asylsökande som beviljas uppehållstillstånd och samtidigt är det fler som gått till arbete under juni och juli än under tidigare år, förklarar Åke Söderqvist.

Bland många inskrivna i etableringsuppdraget har av förståeliga skäl också den maximala tiden, två år, uppnåtts och de har slussats över till programmet jobb- och utvecklingsgarantin.

– Antalet personer i jobb- och utvecklingsgarantin har emellertid vuxit endast marginellt under det senaste året, vilket tyder på att allt fler hittar lösningar ut ur arbetslöshet, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara stor. I juli anmäldes drygt 1 600 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i länet. Det är 24 procent fler än för ett år sedan. Sammanlagt under årets sju första månader har nästan 18 000 jobb anmälts, vilket är ett par tusen fler än under samma period förra året. Samtidigt är arbetslösheten bland inrikes födda mycket låg (3,2 procent). Av alla inskrivna arbetslösa som fick ett arbete i juli var 35 procent födda utrikes.

– Kompetenserna som tillförs länets arbetsmarknad via personer som kommit från andra länder är alltså oerhört viktig i den högkonjunktur som vi befinner oss i. Trappstegen med validering av kompetenser, utbildningsinsatser och matchning till arbete blir allt viktigare. En faktor som kan bli avgörande för länets tillväxt är också att arbetsgivarna inser och tar tillvara den utrikes födda arbetskraftens kompetens, säger Jan Sundqvist.  

Kort om arbetsmarknaden för Dalarnas län, juli 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2016.

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 9 041 personer (8 782) varav 2 454 inom etablering (2 205).

  • 10,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 1 429 personer (1 595) varav 476 inom etablering (509).

  • 5 332 personer var öppet arbetslösa (4 918) varav 1 608 inom etablering (1 339).

  • 3 709 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 864) varav 846 inom etablering (866).

  • 513 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (629) varav 19 inom etablering (73).

  • 793 personer fick arbete (875) varav 67 inom etablering (40).

  • 511 personer varslades om uppsägning (14).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras 11 september klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer:

Åke Söderqvist, sektionschef, Arbetsförmedlingen i mellersta Dalarna, 010-486 96 29

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf