Pressmeddelande, 13 februari 2017

Flest lediga jobb på 24 år

Antalet lediga jobb som anmäldes till Arbetsförmedlingen i länet i januari var det högsta under en enskild månad på 24 år. Majoriteten av jobben fanns inom vård och omsorg. Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är hög, minskar antalet varsel.

Efterfrågan på arbetskraft är mycket hög i Dalarnas län. I januari anmäldes mer än 3 500 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i länet. Det är i särklass flest lediga jobb någon månad sedan januari 1993. Mer än hälften av jobben (52 procent) fanns inom vård och omsorg varav 1 100 avsåg jobb som gymnasieutbildade undersköterskor, vårdbiträden och vårdare. Inom industrin fanns drygt 400 jobb och en stor del av dem var sommarvikariat.

– I vår prognos för arbetsmarknaden i Dalarna 2017 uppgav sju av tio arbetsgivare inom offentlig sektor att de hade rekryteringsproblem. Därför är det inte förvånande att drygt 1 800 av jobben finns inom vård och omsorg. Vi kan förvänta oss en ansträngd bemanningssituation inom vården även denna sommar, konstaterar arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Oroande historisk trend

Efterfrågan på personal inom vård och omsorg har också en oroväckande historisk trend. Sedan början av 2010 har antalet lediga jobb i branschen ökat kontinuerligt från 3 900 under 2010 till över 13 000 under 2016. I genomsnitt per månad är ökningen från 326 till drygt 1 000 anmälda jobb i Dalarna.

– Det visar att det finns mycket goda möjligheter till jobb inom vård och omsorg i länet, vilket innebär en bra väg in på arbetsmarknaden för ungdomar och nyanlända som har någon form av bakgrund inom branschen, utbildning eller arbetslivserfarenhet, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Antal kvarstående platser totalt, det vill säga jobb som anmälts föregående månader men som fortfarande inte är tillsatta, var ovanligt högt i januari, mer än 3 700. Det förstärker ytterligare bilden av stor efterfrågan på arbetskraft i kombination med svårigheter att hitta rätt kompetens.

Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft var hög i januari var trenden på nedåtgående när det gäller varsel. För fjärde året i rad minskar antalet varslade i länet i januari. Även helåret 2016 medförde lägst antal varsel under de tre senaste åren.

Kort om januari 2017, Dalarnas län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2016)

  •  7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9)*
  •  12,1 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,9)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 10 465 personer (10 461)
  •  1 063 personer fick arbete (1 067)
  •  77 personer varslades om uppsägning (111) 
  •  962 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (909)
  •  3 584 nya lediga platser anmäldes (2 340)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Aktuell månadsstatistik

Statistik för län och kommuner

Arbetsmarknadsstatistik för februari publiceras 13 mars klockan 8.

Kontakt

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik, 010-486 41 16

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45