Pressmeddelande, 19 september 2017

1 000 fler sysselsatta inom kultur och media

Arbetsmarknaden inom kulturbranscherna fortsätter att växa. Sysselsättningen ökar med 1 000 personer under nästa år. Men det är fortfarande tuff konkurrens om jobben i de flesta kulturyrken.

Den starka arbetsmarknaden i Sverige har fått genomslag även inom området kultur och media, enligt en ny prognos från Arbetsförmedlingen. Prognosen bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och visar en generellt bättre arbetsmarknad. Totalt väntas sysselsättningen öka med 1,7 procent eller 1 000 personer inom kultur och media.

- Det är ett glädjande trendbrott att sysselsättningen i kulturbranscherna ökar. Samtidigt fortsätter branschen att kännetecknas av otrygghet med många korta uppdrag. Det är få fasta anställningar, säger Lisa Löfgren, chef på Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Filmbranschen räknar med ännu ett starkt år 2018. Därför kommer många filmarbetare att behöva rekryteras. Även inom bild och form räknar arbetsgivarna med att sysselsätta fler. En orsak är den ökade efterfrågan på offentlig konst när kommuner och landsting bygger nytt.

Inom ord och media fortsätter dock arbetsgivarna att minska antalet anställda, medan scen och ton räknar med att ligga kvar på samma nivå som i år. De svenska musikerna och dansarna har fortsatt svår konkurrens från utlandet.

Totalt är cirka 60 000 personer sysselsatta inom kultur och media. Många kombinerar eget företagande med korta uppdrag och varvar med arbete inom andra branscher.

Arbetsmarknadsläget under 2018 för ett urval av yrken:

Yrken med viss brist Överskottsyrken
Kyrkomusiker Bokförläggare
Teaterproducent Journalist
Scentekniker Fotograf
Filmproduktionsledare Konstnär
Inspelningsledare Dansare
Projektledare, film Musikalartist
Ljusmästare Musiker
Perukmakare Skådespelare
Maskör Serietecknare

Källa: Arbetsförmedlingen   

    

För kommentarer: Lisa Löfgren, chef, Af KulturMedia, 010-486 21 21
För information: Peter Nofors, analytiker, 010-486 76 97
Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

                                                                            

                            

Kontakt