Pressmeddelande, 15 juni 2017

I dag publiceras månadsstatistiken för länet i maj

Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om vad som händer på arbetsmarknaden i länet.

Vill du veta mer kontakta talesperson Maria Andersson eller arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Kort om arbetsmarknaden för Dalarnas län, maj 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2016.

  • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 9 250 personer (9 055) varav 2 575 inom etablering (2 161).

  • 10,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 1 455 personer (1 682) varav 510 inom etablering (508).

  • 4 986 personer var öppet arbetslösa (4 813) varav 1 557 inom etablering (1 278).
  • 4 264 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 242) varav 1 018 inom etablering (883).

  • 567 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (613) varav 58 inom etablering (55).

  • 1 478 personer fick arbete (1 717) varav 78 inom etablering (74).
  • 51 personer varslades om uppsägning (57).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Kontakt

För kommentarer:
Maria Andersson, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik,  010-486 06 99

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf