Pressmeddelande, 10 april 2017

Kraftigt minskad arbetslöshet bland unga utrikes födda

Arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar minskar kraftigt i Dalarnas län. I Avesta och Ludvika minskar den mest i både länet och landet om man jämför kommuner med fler än hundra inskrivna. Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet är en av fyra som får jobb född utanför Sverige.

Arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar i Dalarnas län minskade med 3,6 procentenheter i mars jämfört med förra året. Bara ett annat län (Gävleborgs län) har en större reducering av ungdomsarbetslösheten bland utrikes födda.

I Avesta och Ludvika, där arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar har legat bland landets högsta, minskade andelen med hela 9,7 respektive 11,9 procentenheter under mars jämfört med förra året. Det är de kraftigaste minskningarna, inte bara i länet, utan i hela landet bland kommuner som har fler än 100 inskrivna utrikes födda arbetslösa ungdomar.

– Många ungdomar har gått till studier och många har fått arbete, förklarar arbetsförmedlingschef Mattias Olofsson vid Arbetsförmedlingen Södra Dalarna och fortsätter:

– Minskningen sker från en hög nivå, men det är ändå positivt att se att vårt arbete börjar bära frukt. Men vi är inte nöjda. Nu intensifierar vi våra insatser för att ungdomarna ska komma in på arbetsmarknaden. I det arbetet är vårt samarbete med andra aktörer, inte minst kommunen, väldigt viktigt.

En av fyra som får jobb är född utanför Sverige

Av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet som fick jobb i mars var 26 procent födda utanför Sverige. Genomsnittet för de senaste två åren är 22 procent.

I takt med att Migrationsverket behandlat asylärenden har volymen arbetslösa som är födda utanför Sverige ökat kontinuerligt i Dalarnas län, men i mars skedde ett trendbrott då antalet var lägre än i februari.

– Under tidigare år har månadsskiftet februari/mars inneburit en ökning av antalet arbetslösa födda utanför Sverige, men inte i år, konstaterar arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Kort om arbetsmarknaden för Dalarnas län, mars 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016

  •  7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 10 089 personer (10 146) varav 2 688 inom etablering (2 176). 
  •  11,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,3).* Sammanlagt 1 684 personer (1 965) varav 552 inom etablering (494). 
  •  5 679 personer var öppet arbetslösa (5 798) varav 1 678 inom etablering (1 367). 
  •  410 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 348) varav 1 010 inom etablering (809). 
  • 611 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (593) varav 75 inom etablering (56). 
  • 1 110 personer fick arbete (1 214) varav 47 inom etablering (53). 
  • 24 personer varslades om uppsägning (62). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 10 maj klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Aktuell månadsstatistik

Statistik för län och kommuner

Kontakt

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik, 010-486 41 16

Mattias Olofsson, arbetsförmedlingschef Ludvika,   Smedjebacken, Avesta och Hedemora, 010-486 80 84

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf