Pressmeddelande, 18 september 2017

Arbetsförmedlingen intervjuar tusentals arbetsgivare i landet

Vilka konsekvenser får den allt större bristen på arbetskraft? De närmaste veckorna kommer över 16 000 arbetsgivare i landet att intervjuas av Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingens senaste prognos visade på en urstark arbetsmarknad där sysselsättningen väntas öka med sammanlagt 149 000 personer i år och nästa år. Samtidigt fortsätter bristen på arbetskraft att stiga, något som bedöms bromsa tillväxten av jobb.

I september går startskottet för Arbetsförmedlingens nya prognosarbete. I höst planerar Arbetsförmedlingen att intervjua närmare 14 000 privata arbetsgivare och drygt 2 000 offentliga verksamheter runtom i landet.

- Vi kommer bland annat att fråga hur bristen på arbetskraft har utvecklats och om den har fått arbetsgivarna att fortsätta sänka sina krav på utbildning och erfarenhet, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kommer också att undersöka hur både privata och offentliga arbetsgivare ser på framtiden, hur många anställda de har och om de planerar att nyanställa.

- Intervjuerna med arbetsgivare i varje kommun i hela landet är nödvändiga för vårt arbete med prognosen. De är också viktiga för att fånga upp arbetsgivarnas rekryteringsbehov, säger Håkan Gustavsson.

Intervjumaterialet ska bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en arbetsmarknadsprognos som publiceras den 13 december. Det blir en övergripande prognos för hela landet. Dessutom presenteras prognoser om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för varje län.

För information och kommentarer:
Håkan Gustavsson, prognoschef, 010-486 36 30
Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

Kontakt