Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 15 juni 2018

Den 18 juni tar ett 50-tal skådespelare och sångare ton på Kulturhuset i Stockholm. Arbetsförmedlingen Kultur Media arrangerar en audition som lockar arbetsgivare inom musikteatern från hela landet.

Pressmeddelande, 14 juni 2018

Arbetslösheten fortsätter att sjunka, både för inrikes- och utrikes födda. I maj var arbetslösheten totalt 6,8 procent, jämfört med 7,3 procent för ett år sedan.

Pressmeddelande, 13 juni 2018

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2018 och 2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 145 000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på över 79 procent.

Pressmeddelande, 07 juni 2018

Vad händer med arbetslösheten och sysselsättningen? Hur går det för utrikes födda på arbetsmarknaden? Står Sveriges arbetsmarknad fortsatt stark och vilka konsekvenser får bristen på arbetskraft?

Pressmeddelande, 04 juni 2018

Nära 100 000 ungdomar väntas ta studenten de närmaste veckorna. Den som har ett slutbetyg från gymnasiet kan se fram emot ljusa framtidsutsikter på arbetsmarknaden.