Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Pressmeddelanden 2008-2016

Sök

Pressmeddelande, 15 felaktig månad. 2018
Månadsstatistiken för december
Kort om arbetsmarknaden för Stockholms län, november  
Pressmeddelande, 14 felaktig månad. 2018
Kort om arbetsmarknaden i november
I slutet av november var 361 357 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Här är den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen.
Pressmeddelande, 13 felaktig månad. 2018
227 000 nya jobb
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2017-2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 227 000 personer. Samtidigt tilltar bristen på arbetskraft. Arbetslösheten minskar till 6,6 procent 2018, men ökar något till 6,7 procent 2019.
Pressmeddelande, 8 felaktig månad. 2018
Arbetsförmedlingens prognos – Så utvecklas arbetsmarknaden år 2018 och 2019
Hur går det med arbetslösheten och sysselsättningen? Kommer Sveriges arbetsmarknad att stå fortsatt stark och vad får bristen på arbetskraft för konsekvenser?
Pressmeddelande, 8 felaktig månad. 2018
Fortsatt fler deltagare i snabbspåren
Drygt 5 300 nyanlända har deltagit i snabbspår, visar en ny uppföljning. Totalt finns 14 snabbspår till branscher där det är brist på arbetskraft.