Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 05 december 2018

Står Sveriges arbetsmarknad fortsatt stark? Vad händer med arbetslösheten och sysselsättningen? Hur går det för utrikes födda på arbetsmarknaden?

Pressmeddelande, 30 november 2018

Arbetsförmedlingen har gjort en sammanställning av resultatet av subventionerade anställningar. Andelen som går från subventionerad till osubventionerad anställning ökar något de senaste åren, samtidigt skiljer sig utfallet åt mellan de olika anställningsstöden.

Pressmeddelande, 19 november 2018

Arbetsförmedlingen säger upp avtal med sju leverantörer av tjänsten Stöd och matchning på grund av för dåliga resultat och ytterligare nio som har för få deltagare. Det är resultatet av en översyn, den här gången av leverantörer i storstäderna.

Pressmeddelande, 13 november 2018

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka. I flera års tid har antalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat.  I slutet på oktober var de 48 000.

Pressmeddelande, 09 november 2018

Tyska musikalproducenter kommer till Sverige på jakt efter unga, svenska musikaltalanger. Ett femtiotal unga musikalartister tar ton på en audition som arrangeras av Arbetsförmedlingen Kultur Media Eures.