Arbetsförmedlingens styrelse

Här finns pressbilder att ladda ner på medlemmar ur Arbetsförmedlingens styrelse.

Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang där vårt arbete beskrivs. Ange Arbetsförmedlingen som källa och vem som tagit bilden.

Christina Johansson

Lena Erixon
Ordförande
Hämta bild

Fotograf:
Försvarets materielverk

arbetsförmedlingens generaldirektör mikael sjöberg

Mikael
Sjöberg
Generaldirektör
Hämta bild

Fotograf: Margareta Bloom Sandebäck

Tillägsinformation

Bilder saknas på

Mari Andersson, ledamot
Inger Källgren Sawela, ledamot
Hans Lindblad, ledamot
Ingrid Petersson, ledamot
Ola Pettersson, ledamot
Andreas Schönström, ledamot
Erik Thedéen, ledamot

Kontakt

För kontakt med Arbetsförmedlingens styrelse mejla

Ledningsstaben