Arbetsförmedlingen
  • Kontakt
  • Other languages
  • Teckenspråk

Övriga medarbetare

Här finns pressbilder att ladda ner på några av Arbetsförmedlingens övriga medarbetare.

Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang där vårt arbete beskrivs. Ange Arbetsförmedlingen som källa och vem som tagit bilden.

Julia Asplund

Annelie Almérus

Analytiker
Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Julia Asplund

Julia Asplund

Analytiker
Hämta bild

Fotograf: Arvid Utas

Julia Asplund

Karin Berglind

Analytiker
Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Viktoria Byback

Viktoria Byback

Chef, Infrastruktur

Hämta bild

Fotograf: Hillevi Ärlsjö Gillgren

Soledad Grafeuille

Thomas Ericson

Organisationschef

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Lennart Gustafsson

Lennart Gustafsson

Säkerhetschef

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Håkan Gustavsson

Håkan Gustavsson

Prognoschef

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Torbjörn Israelsson

Torbjörn Israelsson

Utredare

Hämta bild

Fotograf: Magnus Pehrsson

Torbjörn Israelsson

Filippa Jennersjö

IT-chef

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Martin Kruse

Avdelningschef, Upphandling

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Roy Melchert

Roy Melchert

Chef, Integration och Etablering

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Anna Middelman

Anna Middelman

Chef Juridiska avdelningen, chefsjurist

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Soledad Grafeuille

Andreas Mångs

Analytiker

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Torbjörn Israelsson

Sanja Nezirevic

Projektledare

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Torbjörn Israelsson

Johan Nylander

Verksamhetssamordnare, Integration och Etablering

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Torbjörn Israelsson

Annie Rubensson

Sektionschef, Integration och Etablering

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Susanna Westgren

Susanna Westgren

Jobbsökarexpert

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Tillägsinformation