Villkor för användning av Arbetsförmedlingens logotyp

Arbetsförmedlingens logotyp får endast användas av Arbetsförmedlingen och där Arbetsförmedlingen är avsändare. I de fall där vi har ett nära samarbete med extern part kan annan användning godkännas.

Kommunikationsavdelningen på Arbetsförmedlingen fattar beslut baserat på insänd förfrågan. Logotypen får inte användas på annat sätt än ni uppgett i förfrågan.

Vi förbehåller oss rätten att avslå eller att kräva att användningen upphör om vi så önskar. Får du avslag på användning av vår logotyp kan du i text beskriva ditt samarbete med Arbetsförmedlingen.
 
Vår logotyp ska inte finnas på andra webbplatser än våra egna. Undantag är kampanjsajter eller liknande där Arbetsförmedlingen är en aktiv part.
 
När du hämtar fakta eller information från vår webbplats ska du alltid ange oss som källa.
 
Kompletterande aktörer får inte använda Arbetsförmedlingens logotyp eller formulera texter så att det kan framstå som en gemensam marknadsföring mellan aktören och Arbetsförmedlingen. 

Hantering av logotypen

Logotypen är skyddad och registrerad som varumärke. Användning i reklam och marknadsföring är inte tillåten. Logotypen, symbolen och texten, är en enhet som inte får ändras: 

  • Logotypen får aldrig förändras i bredd- och höjdförhållanden.
  • Storleksförhållandet mellan symbolen och texten får aldrig förändras.
  • Texten får inte bytas ut mot annan text.
  • Logotypen får inte återges i mindre format än att all text i logotypen är klart läsbar. Minsta tillåtna bredd i tryck är 40 mm och digitalt 140 px.
  • Logotypen får inte användas i löpande text.
  • Logotypen får bara placeras på vit bakgrund.

Tillägsinformation