Arbetsförmedlingens logotyp

Här hittar du Arbetsförmedlingens logotyp för tryck och digitala medier. Du får använda logotypen i sammanhang där Arbetsförmedlingen är avsändare och i redaktionella sammanhang, men inte i reklam eller marknadsföring.

Kugghjul

Så här använder du logotypen

Två varianter

Vår logotyp finns i två varianter. Vilken du ska använda beror på vilken bakgrund logotypen ska placeras på.

Bild på en positiv logotyp.

Positiv logotyp: används endast på vit bakgrund.

Bild på en negativ logotyp.

Negativ logotyp: används när bakgrunden har annan färg än vit.

Frizon

Bild som illustrerar logotypens frizoner.

För att logotypen ska bli tydlig behöver den alltid omges av en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild, eller till ytterkanten på det material där logotypen ska placeras.

Storlek

Bild som illustrerar minsta tillåtna bredd 30 mm.

För att logotypen ska bli tydlig behöver den också vara tillräckligt stor:

 • tryck: minst 30 mm bred
 • digitala medier: minst 140 pixlar bred

Tänk på det här

Gör så här...

 • Behåll logotypens proportioner.
 • Se till att skapa kontrast mot bakgrunden.
 • Använd rätt filformat.
 • Använd alltid originalfilerna.
 • Skriv ”Arbetsförmedlingen” i löpande text.

...men inte så här.

 • Ändra inte logotypens höjd eller bredd.
 • Undvik att använda mycket ljusa bilder som bakgrund för den negativa logotypen.
 • Använd inte webbfiler för tryckproduktion eller tvärtom.
 • Ändra inte logotypens utformning.
 • Använd inte logotypen i löpande text.   
Kugghjul

Har du frågor?

Är du osäker på hur du ska använda vår logotyp? Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till: kommunikationsavdelningen@arbetsformedlingen.se