Genrebilder

Här finns genrepressbilder att ladda ner, som illustrerar Arbetsförmedlingens verksamhet.

Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang där vårt arbete beskrivs. Ange Arbetsförmedlingen som källa och vem som tagit bilden.

Fasadskylt

Fasadskylt

Hämta bild

Fotograf: Lennart Perlenhem

Fasadskylt

Fasadskylt

Hämta bild

Fotograf: Lennart Perlenhem

Kundarbetsplats på Arbetsförmedlingen

Kundarbetsplats på Arbetsförmedlingen

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Informationsmaterial på Arbetsförmedlingen

Informationsmaterial på Arbetsförmedlingen

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Kundarbetsplats

Kundarbetsplatspå Arbetsförmedlingen

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Öppetskylt

Öppetskylt på Arbetsförmedlingen

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Platsbanken-app

Platsbanken-app

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Platsjournalen

Platsjournalen löpsedel

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Golvskylt

Golvskylt på Arbetsförmedlingen

Hämta bild

Foto: Studio CA

Tidningen Platsjournalen

Tidningen Platsjournalen

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Direktservice

Direktservice på förmedling

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild från en informationspunkt i direktservice

Informationspunkt

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Informationstavla

Informationstavla

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild från en kundarbetsplats

Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Kundarbetsplats

Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild på en kundarbetsplats

Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Tidningen Platsjournalen

Tidningen Platsjournalen

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild på en kundarbetsplats

Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Tillägsinformation