Genrebilder

Här finns genrepressbilder att ladda ner, som illustrerar Arbetsförmedlingens verksamhet.

Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang där vårt arbete beskrivs. Ange Arbetsförmedlingen som källa och vem som tagit bilden.

Fasadskylt

Fasadskylt

Hämta bild

Fotograf: Lennart Perlenhem

Fasadskylt

Fasadskylt

Hämta bild

Fotograf: Lennart Perlenhem

Golvskylt

Golvskylt

Hämta bild

Foto: Studio CA

Öppetskylt

Öppetskylt

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Direktservice

Direktservice på förmedling

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild från en informationspunkt i direktservice

Informationspunkt

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild från en kundarbetsplats

Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Kundarbetsplats

Kundarbetsplats

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Kundarbetsplats på Arbetsförmedlingen

Kundarbetsplats

Hämta bild

Fotograf: Camilla Veide

Bild på en kundarbetsplats

Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Kundarbetsplats

Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Bild på en kundarbetsplats

Kundarbetsplats

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Tillägsinformation