Enhets- och sektionschefer

Här finns pressbilder att ladda ner på några av Arbetsförmedlingens mellanchefer.

Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang där vårt arbete beskrivs. Ange Arbetsförmedlingen som källa och vem som tagit bilden.

Mathias Wahlsten

Chef för Enheten Tjänster och program
Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Tillägsinformation

Mer information

Information