Pressbilder

Här finns bilder att ladda ner, bland annat på ledningsgruppens och styrelsens medlemmar och från vår verksamhet.

Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang där vårt arbete beskrivs. Ange Arbetsförmedlingen som källa och vem som tagit bilden.

Arbetsförmedlingens logotyp

Logotypen är sedan 1987 registrerad som varumärke hos Patent- och registreringsverket. Här hittar du Arbetsförmedlingens logotyp för tryck och digitala medier.

Ladda ner logotyp

Beställ användning av arbetsförmedlingens logotyp, logga

Tillägsinformation