19 december 2017

Utredning visar att sexuella trakasserier har förekommit

En medarbetare vid Arbetsförmedlingen har blivit utsatt för sexuella trakasserier av en chef vid myndigheten. Det visar en utredning som genomförts av advokatbyrån Delphi på uppdrag av generaldirektör Mikael Sjöberg.

– Arbetsförmedlingen har självklart nolltolerans mot sexuella trakasserier och det är extra allvarligt när en chef uppträder så, säger Mikael Sjöberg.

Det var den 4 december som Arbetsförmedlingens generaldirektör fattade beslut om att inleda en undersökning efter att en medarbetare lämnat uppgifter som kunde innebära att en chef på myndigheten gjort sig skyldig till sexuella trakasserier. Utifrån resultatet av utredningen har arbetsgivaren bedömt att det inte är möjligt att den chef som varit föremål för utredningen återgår till sina ordinarie arbetsuppgifter.

Samtal och stöd

– Dels handlar det förstås om att sexuella trakasserier har förekommit men även om att myndighetens viktiga förnyelseresa bland annat ska kännetecknas av att vi har förtroende för varandra och att vi möter varandra med respekt. Dessa kännetecken är helt grundläggande för att vi ska nå framgång i vårt förändringsarbete, säger Mikael Sjöberg.

Arbetsgivaren har nu samtal om framtiden med chefen som varit föremål för utredning. Samtidigt kommer myndighetens personalavdelning säkerställa att medarbetare och chef som varit involverade i utredningen får det stöd som behövs.

Ytterligare utredning

Advokatbyrån Delphi har fått ytterligare ett uppdrag och det handlar om att utreda ifall arbetsgivaren kan ha brustit i utredningsplikten.

– I samband med den här utredningen har det även framkommit att vi som arbetsgivare, längre tillbaka i tiden, kan ha brustit i vår utredningsplikt när arbetsgivaren fått information om sexuella trakasserier. Advokatbyrån har i uppdrag att utreda även detta och återkommer om det i en särskild rapport, säger Lennart Gustafsson som är tillförordnad personalchef.

– Det är viktigt att vi alla känner till att vi som arbetsgivare är skyldig att utreda omständigheterna kring trakasserier om vi får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier i samband med arbetet. Utrednings- och åtgärdsskyldigheten inträder när arbetsgivaren får bekräftat att hen känner sig trakasserad, säger Lennart Gustafsson avslutningsvis.

Tillägsinformation