6 december 2017

Vi ber om ursäkt för störningar på vår webbplats

Den senaste tiden har vi haft driftstörningar här på vår webbplats. Vi ber om ursäkt för problemen. It-chef Filippa Jennersjö berättar om vad det är som händer.

– Vi är väl medvetna om hur problematiskt det här kan vara för dig som användare och vi är många som arbetar intensivt med att åtgärda problemen. Bakgrunden är det omfattande utvecklingsarbete som vi är uppe i för att förbättra våra it-tjänster och att vi som ett led i detta nyligen avslutat en stor datahallsflytt där vi flyttat all vår datautrustning/hårdvara till nya lokaler. Tyvärr har komplexiteten i det varit så stor att det inte gått att förutse hur våra många it-system påverkas fullt ut. Men vi vet vad problemen är och arbetar för fullt med att åtgärda dem.

När är problemen åtgärdade?

– Det är i dagsläget mycket svårt att svara på, men eftersom vi vet vad som behöver göras arbetar vi för fullt med att åtgärda problem och det är förhoppningsvis löst inom en snar framtid.

Vad kan vi som användare göra?

– Störningar uppstår till och från och vi kan tyvärr inte förutse när de sker. Vi rekommenderar att du ofta sparar det du jobbar med om du är inloggad. Störningar kan förekomma även när du inte är inloggad, försök då igen.

Tillägsinformation