5 december 2017

Chef utreds för misstänkta sexuella trakasserier

Arbetsförmedlingens generaldirektör har tagit beslut att inleda en utredning gällande en chef efter att en medarbetare lämnat uppgifter som kan innebära att chefen gjort sig skyldig till sexuella trakasserier.

- Informationen i den händelse som medarbetaren redogjort för kan bedömas som sexuella trakasserier och som arbetsgivare har vi då en utrednings- och åtgärdsplikt. Utredningen kommer att göras skyndsamt och med stor respekt för de inblandade samt utföras av en advokatbyrå, säger kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund.

Den aktuella chefen har i samråd med arbetsgivaren valt att omgående stanna hemma och inte vara på jobbet under den tid som utredningen pågår för att inga misstankar ska uppstå om att man på något sätt har påverkat utredningen.

- Arbetsförmedlingen har naturligtvis nolltolerans när det gäller diskriminering och de aktuella åtgärderna som nu vidtagits följer de rutiner som Arbetsförmedlingen har. I dessa rutiner ingår även att vi som arbetsgivare säkerställer att medarbetare som lämnat uppgifter och den som utreds får allt stöd som behövs i en så här utsatt situation, säger Mikael Hvinlund.

Tillägsinformation