21 november 2017

Svårigheter att matcha till jobb – ny rapport ifrågasätter analysen

Riksrevisionen riktar kritik mot Arbetsförmedlingens analys av matchningen på arbetsmarknaden. Annika Sundén, Arbetsförmedlingens analyschef, kommenterar kritiken.

På senare tid har matchningen på arbetsmarknaden försämrats. Arbetsförmedlingens analyser visar att en viktig orsak är att allt fler arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna söker. Fler saknar till exempel gymnasieutbildning eller är nya i Sverige och kan inte svenska.

Nu riktar Riksrevisionen kritik mot Arbetsförmedlingens analys. Enligt Riksrevisionen är det bara en tredjedel av den försämrade matchningen som kan förklaras av den så kallade individsammansättningen, det vill säga de kompetenser och egenskaper som finns hos arbetssökande. Riksrevisionens egna analyser visar också att skillnaden mellan förhållandevis väletablerade grupper och så kallade utsatta grupper har minskat när det gäller chansen att få jobb.

Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, konstaterar att Arbetsförmedlingens analys kring matchningsproblemen på svensk arbetsmarknad bygger på en beprövad metod.

Så ni har inte gjort fel analys av matchningen på arbetsmarknaden?

- Nej, vi använder en vedertagen metod. Riksrevisionen använder en ny metod som inte tidigare använts för att studera matchningen. Vi ska förstås titta närmare på deras metod och se hur vi kan fortsätta att fördjupa våra analyser.

Vad beror det då på att matchningen inte lyckas bättre?

- Det är viktigt att se på både läget på arbetsmarknaden och de kompetenser som arbetssökande har för att förstå hur matchningen utvecklas. Nu har vi en mycket stark arbetsmarknad med brist på arbetskraft och en allt större del av de arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna söker. Det är en viktig orsak till att matchningen försämrats, men det är inte den enda orsaken, matchningen är komplex.  

Riksrevisionen anser att vi riskerar att jobba med fel insatser som bygger på fel analys, hur ser du på det?

- Vi vet att matchningen är komplex, därför jobbar vi brett mot både arbetssökande och arbetsgivare för att förbättra matchningen, och det gör vi oavsett val av metod för analys.