Det här gäller för avtalet Grundläggande moduler

I onsdagens Dagens Industri finns en artikel om Arbetsförmedlingens avtal om Grundläggande moduler. Här förklarar vi vad som gäller för avtalet för Grundläggande moduler.

Nyligen tog Arbetsförmedlingen ett beslut om att förlänga anvisningstiden för avtalet för tjänsten Grundläggande moduler fram till sista avtalsdatum den 31 januari 2018. Petter Carolusson, enhetschef på Externa tjänster, förklarar vad som ligger bakom Arbetsförmedlingens beslut.

– Vi gör det här för att säkerställa att stora sökandegrupper inom framför allt etableringen som behöver, ges möjlighet till förberedande utbildning inför yrkesutbildning eller studier.

Varför gör vi detta först nu?

– Tilldelningen av den tjänst som ska ta vid efter Grundläggande moduler (GM), Yrkes-och studieförberedande moduler (YSM), skedde i början av juli 2017, det vill säga nästan sju månader innan avtalstiden för Grundläggande moduler går ut den 31 januari 2018. Tilldelningen av YSM blev överprövad till förvaltningsrätten den 18 juli. Vi kan inte påverka handläggningstiden på förvaltningsrätten, och det är en avvägning om hur länge vi ska våga vänta på deras dom.

– Vi var ute i god tid, och vår ambition har fram tills nu varit att få igång den nya tjänsten, men vi vågar inte avvakta beslutet från förvaltningsrätten längre. Vi ser en risk att YSM inte kommer att behandlas inom rimlig tid av förvaltningsrätten. Vi hoppas fortfarande att YSM kommer igång innan Grundläggande modulers avtal tar slut den 31 januari 2018.

Vilka risker ser ni om vi inte fattar detta beslut?

– En stor del av de inskrivna på Arbetsförmedlingen befinner sig långt från arbetsmarknaden, samtidigt som antalet inskrivna i etableringsuppdraget ökar snabbt. Dessa målgrupper har ett stort behov av förberedande insatser inför yrkesutbildning eller vidare studier, vilket gör att det är av stor vikt att myndigheten har tillgång till en sådan tjänst. Genom det här beslutet blir det möjligt att anvisa deltagare till och med avtalstidens slutdatum, det vill säga den 31 januari 2018, säger Petter Carolusson.

Martin Kruse, chef för Upphandlingsavdelningen, anser att Arbetsförmedlingen har tagit ansvar så långt vi har kunnat.

– I artikeln får vi kritik för att vi inte gjort detta tidigare, och även den frågan har att göra med svårigheten att bedöma förvaltningsrättens handläggningstid. Vi förlänger ju inte avtalstiden för våra leverantörer, och de som inte längre har behov av personal och lokaler efter att avtalet om Grundläggande moduler löper ut gör säkert rätt i att förbereda avveckling. När förvaltningsrättens dom väl kommer så kan vi, om den går vår väg, teckna avtal om den nya tjänsten. Då behöver den tjänsten komma igång och volymerna i GM riskerar bli mycket låga. Vi anser att vi tagit ansvar för alla dessa oförutsägbarheter på det bästa sätt vi kan.


Detta har hänt

  • Avtalen för Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) tilldelas i början av juli, nästan sju månader innan avtalet på Grundläggande moduler (GM) löper ut.
  • YSM blir överprövat till förvaltningsrätten den 18 juli. Arbetsförmedlingen uppskattar erfarenhetsmässigt att processen tar cirka sex månader.
  • Det vi nu har gjort är att fråga leverantörerna om vi kan släppa en paragraf i GM-avtalen, vilket skulle innebära att anvisningstiden inte blir längre än avtalets slutdatum den 31 januari 2018. Med andra ord så förlänger vi inte avtalen.
  • Detta ger oss möjlighet att använda avtalet, om leverantören går med på det och kan leverera. Vi tvingar ingen leverantör.

Tillägsinformation