9 oktober 2017

Ny rapport visar att allt färre arbetssökande lever upp till arbetsgivarnas krav

Därför har det blivit svårare att matcha dem till lediga jobb. Många behöver utbildning, praktik eller andra insatser för att få ett arbete.

Bild på två bilmekaniker

Läget på svensk arbetsmarknad är starkt. Sysselsättningen ökar bland både inrikes och utrikes födda och många arbetsgivare vill anställa fler. Samtidigt har allt fler inskrivna på Arbetsförmedlingen svårt att konkurrera om jobben, visar Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsrapport. Orsaken är att allt fler saknar de kvalifikationer som arbetsgivarna söker, till exempel en gymnasieutbildning, och det påverkar matchningen negativt. Det är också en större andel utrikes födda, som är nya i Sverige.

– Vi har arbetskraftsbrist inom vissa yrken samtidigt som många är arbetslösa. Det visar på en arbetsmarknad i obalans. En större andel arbetssökande saknar den kompetens som krävs för de lediga jobben, därför tar det längre tid att rekrytera och att hitta ett jobb, säger Petra Nilsson, chef för forskningsenheten på Arbetsförmedlingen.

Antalet inskrivna arbetssökande har ökat under 2017. Men samtidigt är det flera som lämnar Arbetsförmedlingen för att de får jobb. Under 2016 var totalt en miljon personer någon gång inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Av dessa fick nästan 400 000 personer ett arbete under året.

Insatser ökar chansen till arbete

Rapporten visar också att de som deltar i Arbetsförmedlingens program för arbetssökande ökar sina chanser att få arbete. Exempel på sådana insatser är arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och stöd till start av näringsverksamhet.

Den negativa utvecklingen för arbetsmarknadsutbildningarna har vänt. Här fortsätter Arbetsförmedlingen med att bättre anpassa utbildningarna efter arbetsgivarnas behov och se till att endast arbetssökande som kan dra nytta av utbildningarna deltar.

– Arbetsförmedlingen har flera bra insatser för att rusta arbetssökande, men det räcker inte. Vi behöver också motivera fler till reguljär utbildning. Vi ser stora skillnader i arbetslöshet mellan den som har och saknar en gymnasieutbildning, säger Petra Nilsson.

Läs hela rapporten

Tillägsinformation