21 september 2017

Arbetsförmedlingen intervjuar tusentals arbetsgivare i landet

Nu har höstens stora prognosarbete dragit igång. De kommande veckorna ska Arbetsförmedlingen intervjua över 16 000 arbetsgivare för att få en bild av hur den framtida arbetsmarknaden ser ut. Resultatet presenteras i december, i prognosen ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017”.

Av de planerade intervjuerna kommer cirka 14 000 hållas med privata arbetsgivare och drygt 2 000 med offentliga, runt om i Sverige.

– Vi kommer bland annat att fråga hur bristen på arbetskraft har utvecklats och om bristen fått arbetsgivarna att till exempel förändra sina krav på utbildning och erfarenhet, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kommer också att undersöka hur både privata och offentliga arbetsgivare ser på framtiden, hur många anställda de har och om de planerar att nyanställa.

Ska fånga upp rekryteringsbehov

Genom intervjuerna får Arbetsförmedlingen värdefull kunskap om och goda kontakter med de lokala arbetsgivarna, samtidigt som vi får ökad kunskap om arbetsmarknaden nationellt.

– Intervjuerna med arbetsgivare i varje kommun i hela landet är nödvändiga för vårt arbete med prognosen. De är också viktiga för att fånga upp arbetsgivarnas rekryteringsbehov, säger Timo Mulk-Pesonen.

Intervjumaterialet ska bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en arbetsmarknadsprognos som publiceras den 13 december. Det blir en övergripande prognos för hela landet. Dessutom presenteras prognoser om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för varje län.

Tillägsinformation