20 september 2017

Status för extratjänster

Extratjänster är en subventionerad anställning för nyanlända och långtidsarbetslösa. Idag har 5 869 personer en extratjänst inom kommuner, landsting eller ideella föreningar i landet.

Arbetsförmedlingen mäter resultat genom att följa upp individers sysselsättning 90 dagar efter ett avslutat program eller anställning. I maj hade totalt 504 personer avslutat en extratjänst. Efter 90 dagar hade 190 av dessa 504 personer en anställning med eller utan stöd.

Av de 190 hade 41 anställningar utan stöd, 111 hade anställningar med stöd, och 38 personer hade gått över till ett nystartsjobb.

Tillägsinformation