8 mars 2017

Arbetsförmedlingen inleder utredning kring den tragiska händelsen i Borlänge

Berörda chefer för Arbetsförmedlingen i Dalarna har idag fattat beslut om att en fördjupad utredning ska genomföras för att skapa klarhet kring gårdagens knivdåd i Arbetsförmedlingens lokaler i Borlänge.

– Syftet med utredningen är att klarlägga händelseförloppet och själva orsakerna som ledde fram till den tragiska händelsen på Arbetsförmedlingens lokaler i Borlänge, samt om eventuella brister i säkerheten har funnits, säger Göran Persson, som är marknadsområdeschef för Västra Svealand.

Utredningen kommer inte att genomföras av den berörda verksamheten utan med hjälp av resurser från centrala funktioner inom myndigheten. Ansvarig för utredningen är Arbetsförmedlingens säkerhetschef, Lennart Gustafsson.

– När en allvarlig händelse inträffar i våra verksamheter är det viktigt att de centrala funktionerna inom myndigheten kan biträda berörda verksamheter. Vi kommer i nära samverkan med de berörda verksamheterna genomföra en utredning. Och i den utredningen involverar vi också skyddsorganisationen, säger Lennart Gustafsson.

Utredningen ska bland annat gå igenom följande aspekter som är kopplad till händelsen i Borlänge:

  • Klarlägga händelseförloppet och orsakerna till händelsen
  • Identifiera eventuella avvikelser
  • Identifiera brister i våra förebyggande och hanterande rutiner
  • Lämna förslag på hur ett upprepande ska förhindras