22 februari 2017

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016

Arbetsförmedlingens klarar de flesta av de uppsatta målen för 2016, men når inte hela vägen fram när det handlar om dem som riskerar hamna i långtidsarbetslöshet.

Arbetsförmedlingen når målen för etableringsuppdraget, för ungdomar och långtidsarbetslösa, men däremot inte för dem som riskerar långtidsarbetslöshet.

Cirka 1,3 miljoner lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen under 2016. Totalt gick 381 198 personer vidare till arbete och 33 227 påbörjade reguljära studier.

Årsredovisning 2016

Tillägsinformation