2 februari 2017

Arbetsförmedlingen förlorade rättsprocess mot CGI

– Vi beklagar att tingsrätten inte dömde till vår fördel. Nu får vi analysera domen och sedan ta ställning till om vi ska överklaga och gå vidare rättsligen.

Det säger Clas Olsson, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen, i en kommentar till att Stockholms tingsrätt inte gick på Arbetsförmedlingens linje i tvisten mot it-leverantören CGI.

Domslutet i Stockholms tingsrätt innebär att Arbetsförmedlingen ska betala närmare 26 miljoner kronor i skadestånd till CGI plus rättegångskostnader.

Bakgrunden till tvisten handlar om att Arbetsförmedlingen skulle övergå från ett pappersbaserat till ett digitalt ärendesystem. Ett sådant system skulle ha stora positiva effekter för Arbetsförmedlingens verksamhet. CGI vann upphandlingen och skulle leverera systemet.

– Leveranserna från CGI blev dock kraftigt försenade. Dessutom höll systemet inte den kvalitet som var avtalad, säger Clas Olsson.

Arbetsförmedlingen påtalade felen och de återkommande förseningarna utan resultat.

– Till slut kunde vi inte vänta längre eller hoppas på att de skulle klara av att leverera det vi hade överenskommit. Vi hävde avtalet. Vi hade då betalat cirka 20 miljoner kronor men ändå inte fått något system. I stället tog vi fram, i egen regi, ett diarie- och dokumenthanteringssystem, säger Clas Olsson.

Tillägsinformation