26 januari 2017

Arbetsförmedlingen får nytt uppdrag riktat mot utrikes födda kvinnor

Arbetsförmedlingen har fått ett nytt uppdrag från regeringen att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar. Senast den 1 april ska myndigheten redovisa en handlingsplan.

Målet är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor. Särskilt ska vi uppmärksamma kvinnor med kort eller ingen utbildningsbakgrund och med begränsad erfarenhet av lönearbete i Sverige.

– Det är ett välkommet uppdrag. Det här är en grupp som vi redan idag prioriterar, men arbetet behöver förstärkas ytterligare och regeringsuppdraget ger ytterligare stöd till det, säger Roy Melchert, chef för Arbetsförmedlingens enhet Integration och etablering.

Senast den 1 april ska vi redovisa en handlingsplan med utvecklingsbehov och aktiviteter som vi tänker genomföra under 2017-2018.

Mer om integration och etablering

Tillägsinformation