2 januari 2017

Moderna beredskapsjobb i staten

Moderna beredskapsjobb i staten kan ge myndigheter extra resurser. Samtidigt som myndigheten hjälper en arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden utgår ersättning från Arbetsförmedlingen.

Ersättningen gäller för arbetsuppgifter som i dag inte utförs alls eller för arbetsuppgifter som bara utförs till viss del. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben motsvarar de villkor som gäller för extratjänster.

Tre personer i ett möte

Vilka arbetssökande kan få ett modernt beredskapsjobb i staten?

En arbetssökande kan få ett modernt beredskapsjobb om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande:

  • Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
  • Är nyanländ och har eller har inom de senaste 12 månaderna  haft en etablerings­plan.
  • Är nyanländ och har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare inom de senaste 36 månaderna.

Hur stor är ersättningen?

Ersättningen är 100 procent av lönekostnaden när den anställda jobbar heltid. Som mest kan myndigheten få 1 140 kronor per arbetad dag och person. Ett bidrag på 150 kronor per arbetsdag tillkommer de tre första månaderna för att hjälpa och handleda den anställda på arbetsplatsen. Därefter sjunker beloppet till 115 kronor per arbetsdag.

Personer i moderna beredskapsjobb i staten har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för dessa. Däremot gäller det anställnings­skydd som regleras i branschens kollektivavtal. Anställningen ger inte rätt till a-kassa.

Hur länge kan den arbetssökande ha ett modernt beredskapsjobb?

Den arbetssökande kan ha ett modernt beredskapsjobb i staten i tolv månader. Arbetsförmedlingen kan sedan för­länga beredskapsjobbet med tolv månader om vi bedömer att det skulle vara bra för den arbetssö­kande. Vid kortare anställningar får myndigheten ersätt­ning så länge anställningen pågår.

Vilka krav finns för arbetsgivare?

För att få ersättning:

  • får arbetet inte utföras i någon del av myndighetens verksamhet som erbjuder tjänster på en marknad
  • får myndigheten inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist de senaste tolv månaderna.

Vad gör Arbetsförmedlingen?

Vi hjälper till att hitta arbetssökande och informerar om vad myndigheten behöver veta om moderna beredskapsjobb i staten. Vi kan också hjälpa till med att identifiera lämpliga arbetsuppgifter på myndigheten. 

Tillägsinformation