22 december 2016

20 nya lärare från snabbspår

Nu har de 20 första deltagarna i snabbspåret för lärare avslutat sin utbildning. Stämningen var på topp när de fick sina intyg vid en avslutningsceremoni på Stockholms universitet den 21 december. Förutom 120 nya deltagare i snabbspåret, vänner, familj och lärare fanns två ministrar och universitetets stolta rektor på plats.

De 20 första deltagarna i snabbspåret för lärare har avslutat sin utbildning.

Foto: Lina Siksjö

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, liksom rektor Astrid Söderbergh Widding framhöll inte bara värdet av utbildningen utan också hur utbildningen fungerar som en dörröppnare in i det svenska samhället.

Fokus under utbildningens 26 veckorna har legat på vad det innebär att vara lärare i Sverige. Hur skolsystemet, styrdokument och bedömningar fungerar. Evan Albadry, en av kursledare, framhöll hur undervisningen som varvas på arabiska och svenska ger djupa insikter och trygghet inför mötet med verkligheten. Många av hans elever har redan erbjudanden och många skolor återkommer för att erbjuda nya praktikplatser till de nya snabbspårsdeltagarna.

Tillägsinformation