20 december 2016

Nytt snabbspår inom träindustrin

Nu finns en central överenskommelse om ett nytt snabbspår för nyanlända inom träindustrin.

Överenskommelsen är undertecknad av Trä- och möbelföretagen, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, och Arbetsförmedlingen och gäller flera yrkesgrupper, däribland snickare, maskinoperatörer, CNC-operatörer och sömmare.

Snabbspåren är riktade mot bristyrken

Målet med snabbspåren är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen. Sedan tidigare finns det färdiga snabbspår som omfattar ett 20-tal yrken, däribland kockar, lärare, målare och byggingenjörer. Ytterligare snabbspår är på gång.

- Det känns mycket bra att ha ännu ett snabbspår på banan. Det här ger bättre möjligheter att kunna lösa åtminstone en del av det arbetskraftsbehov som finns inom trä- och möbelindustrin, säger Alexandra Sjöberg, utvecklingsledare för snabbspåren på Arbetsförmedlingen.

Mer om snabbspåren

Tillägsinformation