30 november 2016

Fler nya mötesplatser för nyanlända

Det blir enklare och tryggare för nyanlända om de kan möta och ta hjälp av flera myndigheter vid ett och samma tillfälle. Nu utökas konceptet från 5 till 27 orter i landet.

Mötesplatser och information är ett projektsamarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket, SKL och Pensionsmyndigheten för att underlätta nyanländas första steg i etableringen i Sverige. Genom att arbetet samordnades mellan berörda aktörer på ortens servicekontor, förkortas ledtiderna.

Idag finns mötesplatserna på fem orter: Norrköping, Ljusdal, Gävle, Växjö och Helsingborg.

I början av nästa år utvidgas mötesplatserna till 22 nya orter: Borlänge, Borås, Botkyrka/Hallunda, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Malmö, Skellefteå, Spånga, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Örebro och Östersund.

Försäkringskassan samordnar projektet.

Mer om etableringsuppdraget.

Tillägsinformation