Nyheter om Arbetsförmedlingen

 • 22 december 2017
  Nya regler för nyanlända
  Den 1 januari 2018 gäller nya regler för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det innebär att i stort sett samma regler och krav kommer att gälla för alla arbetslösa som är inskrivna i något arbetsmarknadspolitiskt program på Arbetsförmedlingen. Dagens etableringsuppdrag görs om till ett arbetsmarknadspolitiskt program, etableringsprogrammet.
 • 19 december 2017
  Utredning visar att sexuella trakasserier har förekommit
  En medarbetare vid Arbetsförmedlingen har blivit utsatt för sexuella trakasserier av en chef vid myndigheten. Det visar en utredning som genomförts av advokatbyrån Delphi på uppdrag av generaldirektör Mikael Sjöberg.
 • 15 december 2017
  Ledningen svarar om oro kring arbetsmiljön
  Arbetsförmedlingens centrala huvudskyddsombud vill att Arbetsförmedlingens ledning redovisar en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljö, hälsa och resursfördelning inom myndigheten. Nu har ledningen lämnat sitt svar.
 • 13 december 2017
  227 000 nya jobb fram till och med 2019
  Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2017–2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 227 000 personer. Samtidigt ökar bristen på arbetskraft. Arbetslösheten minskar till 6,6 procent 2018, men ökar något till 6,7 procent 2019.
 • 05 december 2017
  Chef utreds för misstänkta sexuella trakasserier
  Arbetsförmedlingens generaldirektör har tagit beslut att inleda en utredning gällande en chef efter att en medarbetare lämnat uppgifter som kan innebära att chefen gjort sig skyldig till sexuella trakasserier.